Vår första lilla skogsträdgård

Vi har tagit med oss en del buskar och träd från vår kolonilott, bland annat ett äppelträd som vi fick i bröllopspresent för tre år sedan. Det och några andra träd och buskar, som äntligen börjat bli lite produktiva, ville vi inte lämna kvar.

Val av plats

Jag funderade ett tag över var vi skulle placera vår första lilla skogsträdgård. Eftersom det är mitt första riktiga skogsträdgårdsförsök så ville jag ha den nära bostaden för att kunna observera och interagera ofta. Jag ville även att den skulle få tillräckligt med sol och gärna att den skulle ligga i en sluttning mot söder.  Eftersom vi tror att vi kommer att vilja anlägga köksträdgården för ettåriga växter söder om huset så gick den delen av tomten bort. Väster om huset håller vi som bäst på att förbereda för den temporära köksträdgården som vi vill ha under tiden vi ogräsrensar den framtida köksträdgården med hjälp av höns och eventuellt grisar. En bit norr om huset kunde kanske ha varit en idé men det finns inga stråk där vi naturligt passerar dagligen. Öster om huset däremot ligger brevlådan och dit tar vi oss en daglig tur. Marken sluttar svagt mot söder men vi tyckte att utrymmet på gräsmattan var lite för litet och det finns flera stora träd som skuggar mycket. En stor del av marken mellan huset och staketet upptogs av ett stort buskage rosenhallon. Rosenhallon producerar inget som vi själva kan äta så även om de älskas av humlor och blommar vackert med rosa enkla rosliknande blommor under en stor del av sommaren så valde vi att ta bort detta buskage.

Här är området där skogsträdgården ska anläggas. Längst till höger syns ett rosenhallonsnår som ska tas bort och ersättas med produktiva växter.

Här är området där skogsträdgården ska anläggas, markerat med ett vitt rep. Längst till höger syns rosenhallonsnåret som ska tas bort och ersättas med produktiva växter.

Delar av de stora träden runt omkring kommer vi successivt att ta bort. De skuggar nämligen inte bara skogsträdgården utan även huset till stor del och det bidrar sannolikt till problemen vi har med mossa på takpannorna så det fanns ändå i planen att vissa av dem kommer att få stryka på foten. Dock är vi lite osäkra på vilka av träden som ska tas bort. En av björkarna är sjuk med flera döda grenar så det känns naturligt att den ska bort. Sedan finns två ståtliga aspar som är mycket vackra men som skuggar väldigt och som invaderar på vår enda eks livsutrymme avsevärt. En eller båda av dessa kommer att tas bort. Överhuvudtaget när det gäller att ta bort träd, som ju kan bli aktuellt även på andra platser så tänker vi oss att vi tar bort ett eller ett par träd i taget för att se hur området påverkas av det. Träd ger ju som bekant vindskydd och de kan också påverka hur vattnet rör sig i marken. Därför vill vi inte göra för stora ingrepp på en gång utan hellre göra små ingrepp i taget och se hur det påverkar.

Skydd mot ogräs i upphöjda bäddar

När man anlägger en skogsträdgård direkt på gräsmatta är ett väl beprövat knep att täcka marken med ett tjockt lager med dagtidningar och sedan bygga på höjden. Tidningarna blir ett mekaniskt hinder mot ogräs som vill komma upp i den luckra näringsrika jorden som man bygger upp med. En fördel med att bygga på höjden är att man inte behöver gräva och luckra jorden. Å andra sidan behöver man forsla dit jord och gödsel och annat organiskt material. Vi har en fantastisk guldreserv på gården i form av en stor gödselhög samt även en rejäl jordhög som vi tullade av för att göra skogsträdgården.

Dagstidningar täcker den underliggande marken.

Dagstidningar täcker den underliggande marken för att hindra ogräs från att invadera skogsträdgården underifrån.

På med jord och gödsel på tidningarna.<

På med jord och gödsel på tidningarna.

Olika sorters organiskt material kan läggas närmast tidningarna för att bidra med mull. Här grenar från skogspartiet bredvid.

Olika sorters organiskt material kan läggas närmast tidningarna för att bidra med mull. Här grenar från skogspartiet bredvid.

Nedklippta rosenhallonkvistar läggs på marken för att höja upp och bidra med mull.

Nedklippta rosenhallonkvistar läggs på marken för att höja upp och bidra med mull.

Mer jord och gödsel.

Mer jord och gödsel.

Löv ger också mullämnen vid nedbrytningen. I stor sett allt organiskt material är välkommet.

Löv ger också mullämnen vid nedbrytningen. I stor sett allt organiskt material är välkommet.

Utformning

Skogsträdgårdar är ofta njurformade och vända mot söder med höga träd och buskar i bak- och ytterkant för att fånga in så mycket solljus som möjligt. De stora träden och buskarna i det närmaste omfamnar de mindre som planterats längre fram och mer mot mitten. Klätterväxter planteras nära träd och tillåts vindla upp i grenverket.

Utsättning av bambupinnar för att markera var träd och buskar ska planteras.

Utsättning av bambupinnar för att markera var träd och buskar ska planteras.

Krukorna börjar komma på plats.

Krukorna börjar komma på plats.

Mellan träd och buskar brukar man plantera örtartade växter i olika höjd. Ännu så länge har jag inte planterat många växter i detta lager. Förutom en liten tuva blåblommande lungört är det egentligen bara tre plantor av den perenna kronärtskockan Herrgård som jag petat ned, mest för att ha någonstans att övervintra dem. Jag misstänker att de kanske inte kommer att få tillräckligt med sol där jag har satt dem nu. Jag får ta mig en ordentlig titt under våren och försommaren för att se hur de kan tänkas klara sig där, om de nu ens överlever vintern.

Planterat och klart.

Planterat och klart såhär långt.

SKogsträdgården är inte helt klar eftersom vi hade för lite dagstidningar. Vi väntar på att få mer av kolonister, nära och kära som samlar åt oss.

Skogsträdgården är inte helt klar eftersom vi hade för lite dagstidningar. Vi väntar på att få mer av grannar och nära och kära som samlar åt oss. När denna lilla skogsträdgård är klar kommer hela området fram till det vita repet att vara täckt med tidningar, jord och gödsel samt plantor. Kanten runt skogsträdgården vill vi göra av smala asp- och björkstammar som pålas ned i marken dels för att hålla kvar jorden men också för att bidra med biologisk mångfald.

 

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Instagram
Twitter
RSS
Follow by Email
Google+
http://frugran.se/var-forsta-lilla-skogstradgard/

Kommentera