Högsåsens naturreservat

Ett kulturhistoriskt naturreservat

Bara 700 meter från Fru Gran ligger Högsåsens naturreservat som ägs av Gullspångs kommun. Högsåsens naturreservat består av ett kulturhistoriskt odlingslandskap med beteshagar, gamla husgrunder och vackra stenmurar. Här finns också imponerande lövträd såsom Eva-eken och de gamla askar som utgör en nyckelbiotop.

Vandra i Trollungens fotspår

Från Högsåsen utgår ett antal vandringsleder som varierar i längs och svårighetsgrad. Ledsystemet kallas för ”vandra i Trollungens fotspår” och lederna är uppmärkta med fotspår samt bokstäver.

Ekologiska Fru Gran B&B i Tiveden

 

 

 

 

 

 

 

Aktiva leder just nu är A, B, AB, C,D, E, F och H. Mer information och ledkartor finns i informationscentralen på Högsåsen.

 

För den som vill ha med fika eller lunchpaket på sin vandring finns detta att ordna om ni kontaktar oss på Fru Gran.

 

 

Högsåsenstugan

Mitt i naturreservatet ligger Högsåsenstugan. Huset är ett tvåvåningshus från 1800-talet. Idag finns det möjlighet att hyra Högsåsenstugan, som har 8-10 bäddar, vardagsrum med öppen spis och ett kök. Vatten finns inte indraget men en vattenpump står ute på gården. Torrtoalett finns i ett separat hus och vid uthyrning ställs dunkar med dricksvatten in i huset. Är du intresserad av att bo mitt i ett naturreservat är du välkommen att kontakta oss på Fru Gran.

Här kan du bo mitt i naturreservatet

gamla trägolv och öppen spis gör vardagsrummet till en mysig samlingsplats