Gårdens verksamhet

Stora Sörby gård ligger i Tivedsskogarna en bit öster om Gårdsjö i Gullspångs kommun. Vi köpte gården sommaren 2015 och flyttade hit i januari 2016. Vi har under 2016 arbetat med att bygga om gästhuset till Fru Gran B&B i Tiveden, odla för husbehov, lära känna både nära grannar och grannar lite längre bort och inte minst observera gårdens förutsättningar ur olika aspekter. Vi har tittat på markerna, klimatet, jorden, vattnet, nederbörd, växtlighet och många andra faktorer. Vi har påbörjat desginen av gården och förväntar oss att den i stora drag ska vara klar i februari månad 2017.

Fastighetskarta över Stora Sörby gård

Vi planerar bland annat för andelsjordbruk, växthus, produktionskök, café, dammar, perenna växtsystem och rening av avloppsvatten med hjälp av växter. Vi återkommer vartefter planerna tar mer konkret form.