Gårdens verksamhet planeras och utvecklas

Stora Sörby gård ligger i Tivedsskogarna en bit öster om Gårdsjö i Gullspångs kommun. Vi köpte gården sommaren 2015 och flyttade hit i januari 2016. Under 2016 arbetade vi med att bygga om gästhuset till Ekologiska Fru Gran B&B i Tiveden, odla för husbehov, ta hit våra bin, lära känna grannar och hitta samarbetspartners. Under 2017 startade vi ett pilotprojekt med ett andelsjordbruk som vi nu planerar att utöka våren 2018. Även bigården kommer att utökas under 2018.

Under sommaren 2017 har Fru Gran smakfull trädgård fått flera designuppdrag. Observationer, fotografering och mätningar görs under sommaren och designarbetet sker under vintern för att sedan kunna leverera designen tidig vår i god till för kunden att kontakta entreprenörer och beställa växter.

Vi observerar gårdens förutsättningar ur olika aspekter. Vi tittar på topografi, klimat, jordmån, vatten, nederbörd, växtlighet och med flera faktorer. Vi har påbörjat permakulturdesignen av gården och hoppas att den ska ha fått ännu tydligare former våren 2018. Vi planerar bland annat för växthus, produktionskök, café, dammar, perenna växtsystem och ett nytt avloppssystem med rening av avloppsvattnet med hjälp av växter. Vi återkommer vartefter planerna tar mer konkret form.

Fastighetskarta över Stora Sörby gård