Ombyggnationen av gästhuset är äntligen igång…

…Eller, ombyggnation och ombyggnation? Snarare är det rivandet som är igång. För att kunna göra om gästhuset till B&B så behöver vi riva ett antal väggar och bygga några nya. Eftersom det kostar en slant med hantverkare så vill jag göra en del av arbetet själv, framför allt rivningsarbete och slutfinish. Signe, min pensionerade goda vän sedan 20-talet år, kom och hjälpte mig förra veckan. Såhär såg det ut före, under och efter rivandet:

Blivande kök/sällskapsrum före rivningen

Blivande kök/sällskapsrum före rivningen

Blivande kök/sällskasrum innan rivningen

Blivande kök/sällskasrum före rivningen

Gästrummet Linden före ombyggnationen

Gästrummet Linden före ombyggnationen

Vi började försiktigt...

Vi började försiktigt…

...men gick sedan över till tyngre doningar

…men gick snart över till tyngre doningar

Många rör och elkablar behövde lossas för att kunna riva väggarna

Många rör och elkablar behövde lossas för att kunna riva väggarna

El är inte att leka med. För att inte riskera att få stötar for jag fram med sticksågen och kapade av en bra bit runt kontakterna och skruvade upp dem på reglar för att kunna fortsätta använda belysningen under arbetet.

El är inte att leka med. För att inte riskera att få stötar for jag fram med sticksågen och kapade av en bra bit av väggen runt kontakterna och skruvade upp dem på reglar för att kunna fortsätta använda belysningen under arbetet.

En nöjd Signe betraktar resultatet när gipsskivorna är borta

En nöjd Signe betraktar resultatet när gipsskivorna är borta

Lite roligt behöver man tillåta sig att ha som omväxling till det hårda arbetet

Lite spex kan man behöva som omväxling till det hårda arbetet

Vägg för vägg faller för våra krafter

Vägg för vägg faller offer för våra krafter

En bit till borta

En vägg till är borta

Det kommer att bli ett fint kök/sällskapsrum när det väl är klart även om det är svårt att tro ännu så länge

Det kommer att bli ett fint kök/sällskapsrum när det väl är klart även om det är svårt att tro ännu så länge

Förutom bästa vännen Signe var dessa mina bästa medhjälpare

Förutom bästa vännen Signe var dessa mina bästa medhjälpare

Vi var noga med att separera material som kan återanvändas respektive återvinnas. Bland annat kommer vi att återanvända dörrar, reglar, lister och foder, isolering och även panel. Visst material kommer att återanvändas till gästhuset och annat material spar vi till andra byggen som kommer att bli av på gården. Bland det som kan återvinnas la vi gips för sig, metall för sig, trä för sig och annat brännbart för sig. Då blir det lättare den dagen vi ska till tippen.

De väggar som vi har rivit är de svarta på ritningen

De väggar som vi har rivit är de som är svartfärgade på ritningen

För att se hur planeringen ser ut inför den riktiga ombyggnationen se förra inlägget ”Att planera ombyggnation av ett gästhus till B&B” nedan.

/Mona

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Instagram
Twitter
RSS
Follow by Email
Google+
http://frugran.se/ombyggnationen-av-gasthuset-ar-antligen-igang/

Kommentera