Om Fru Gran

Ekologiska Fru Gran B&B i Tiveden

Ståtliga Fru Gran, Mona och Ruben

Hon har bott här långt längre än någon av oss har levt. Hur gammal hon är vet vi inte men hon är ståtligt vacker och håller ett vakande öga på Stora Sörby gård och dess besökare. För vi är alla besökare här. Vi vistas här en tid. Vi är tacksamma att vi får låna denna lilla biten mark att dra vårt strå till stacken. Vi vill bruka och bygga jorden och skapa en gård som hjälper till i en global strävan mot hållbarhet för framtida generationer.

Stora Sörby gård är inte alls särskilt stor, inte ens 5 ha, men vi har stora planer för verksamheten. Vår vision är att dela med oss till andra av denna njutbara plats genom att bygga upp en öppen verksamhet där man kan bo på ekologiska Fru Gran B&B i Tiveden, vandra runt i vår besöksträdgård, delta i vår kursverksamhet, komma på studiebesök, bli medlem i vårt andelsjordbruk, köpa våra ekologiska produkter i butiken eller ta en fika i caféet i växthuset.

Det mesta ligger ännu i sin linda på planeringsstadiet. Eologiska Fru Gran B&B i Tiveden öppnade i augusti 2016 och har haft många trevliga gäster under sommarsäsongen 2017. Ett stort och viktigt planeringsarbete gjordes under vintern 2016/2017 och kommer att fortsätta under vintern 2017/2018. Under våren 2017 satte vi spaden i jorden för att anlägga en skogsträdgård och göra upphöjda bäddar till vårt andelsjordbruk. Gården kommer framöver att transformeras bit för bit.

Välkommen att följa vår väg mot en hållbar livsstil enligt permakulturprinciper på en liten gård i Tiveden.

Med vänliga hälsningar,
Mona och Ruben