Våra tankar om miljö och permakultur

Bild från NASA

Vi strävar efter att vår samlade verksamhet ska bygga upp platsen på olika sätt. För att kunna uppnå det kommer vi att designa gården och dess verksamhet enligt permakulturprinciper (se nedan). Vi kommer steg för steg att närma oss att bli en klimatneutral gård där vi bygger upp jorden och miljön runt omkring oss.

Detta gör vi redan för att minimera negativ miljöpåverkan:

 • Gästhuset är ombyggt med hjälp av en ekosnickare för minsta möjliga miljöpåverkan
 • Inredning och textilier är i möjligaste mån second hand, arvegods eller ekologiska
 • Tvätt-, rengörings- och diskmedel är ekologiska och/eller miljömärkta
 • Vi tvättar fulla maskiner och lufttorkar tvätten
 • Uppvärmningen sker med bergvärme
 • Vi komposterar matavfall
 • Vi försöker minimera mängden sopor och sopsorterar de sopor som vi ändå har
 • Odlingarna på gården utgår från ekologiska odlingsprinciper och permakulturprinciper som bidrar till att jorden byggs upp och koldioxid binds i jorden under lång tid
 • Maten som serveras är nästan helt ekologisk, helst lokalproducerad eller svensk, säsongsanpassad eller fryst/konserverad/syrad/torkad och i så liten utsträckning som möjligt importerad
 • Brödet bakar vi av ekologisk säd som vi mal själva och müslin rostar vi av ekologiska råvaror
 • Vi uppmuntrar våra gäster att resa hit med tåg genom att erbjuda gratis hämtning vid tågstationen i Gårdsjö, knappa 4 km från gården, eller upphämtning i Laxå, 22 km från gården eller Töreboda, 35 km från gården, mot en kostnad
 • Elen som vi köper är miljömärkt

Vår vision är att vi inom några år även ska kunna säga följande om vår verksamhet:

 • Vi har egen solel och eventuellt också vindel samt fortsätter köpa miljömärkt el när vår egen inte räcker till
 • En solpanel fångar solens värme sommartid och för den ned till bergvärmepumphålet för att öka bergvärmepumpens verkningsgrad vintertid
 • En stor del av råvarorna till frukost, middag och picknickkorgar är odlade/producerade på gården eller plockade i skogen: frukt, bär, vissa nötter, grönsaker, ost, mjölk, fil/yoghurt, ägg och honung
 • Avloppssystemet är ombyggt och att avloppsvattnet renas med växter i en rotzon

Permakultur hos Fru Gran

Att använda permakultur som designverktyg för vardagens alla små och stora aktiviteter är ett sätt att strukturera sitt liv till att bli mer produktivt och resursbesparande. Vi har båda gått Permakulturdesignkurs (PDC) för att lära oss mer om permakultur. Vi vill använda oss av dess principer och etiska förhållningssätt i vår vardag och för att bygga upp vår gård på ett hållbart sätt och värna om vår värdefulla planet jorden. Planen är att Mona ska bli Permakulturdiplomand och använda gårdens design som utgångspunkt i det arbetet.

De tre grundläggande etiska förhållningssätten är:

 • Omsorg om människorna
 • Omsorg om jorden
 • Rättvis fördelning

Föreningen Permakultur i Sverige

Föreningen Permakultur i Sverige jobbar för att visa vad permakultur är och har blivit i olika projekt samt arbetar för att anpassa och utveckla permakultur under svenska förhållanden.

Så här skriver de på sin hemsida om vad permakultur är:

Ordet står för PERMAnent AgriCULTURE; långsiktigt uppbyggande. Under årens lopp har permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.

Kärnan i permakultur är ett designverktyg. Det är baserat på platsens förutsättningar, ekologi, energieffektivitet och ett etiskt förhållningssätt. Begreppet Permakultur myntades av Bill Mollison (läraren) och David Holmgren (studenten) i Australien på 70-talet som en reaktion mot industrijordbruket som kan förstöra en känslig jord inom något tiotal år.

Designen används för att planera mänskliga aktiviteter bättre, för att tänka igenom energi-flöden och kanske till och med bygga upp energin på ett projekts plats. Permakultur är ett samarbete med naturen, med omsorg om människorna och om jorden för att skapa miljöer som bygger på ömsesidigt positivt beroende i kvarter, byar och företag…

1981 belönades Bill Mollison med Right Livelihood Award (alternativa Nobelpriset) för sina idéer.

“Permakultur som designsystem innehåller inget nytt. Permakultur organiserar det som alltid existerat på ett sätt som sparar energi eller till och med genererar mer energi än det förbrukar. Det som verkligen är nytt, och ofta blir förbisett, är att system för mänsklig bosättning baserat på sunt förnuft är i sig självt revolutionerande.”
~ Bill Mollison, en av de två grundarna av permakultur

Litteratur och kurser

Boken Permakultur i ett nötskal beskriver kortfattat grunderna i permakultur och under våren 2017 kommer den första handboken om permakultur på svenska ut skriven av famljen Arvidsson i Floby. På engelska finns en hel del litteratur.

Permakultur i Sveriges hemsida finns information om kurser i permakultur som anordnas runt om i landet. Dessutom finns många kurser utomlands.